Stress kan skabe en ond cirkel

En stresssygemeldt medarbejder kan koste dyrt – ikke blot for den pågældende medarbejder, men også for kollegerne og virksomheden.

Stress er tilsyneladende kommet for at blive i virksomheder, så lad os gøre noget ordentligt ved det! Hos Stress-Stop mener vi, at skadelig stress skal forebygges og håndteres i fællesskab på arbejdspladsen af både ledere og medarbejdere. Vi har fokus på, at I bruger jeres penge rigtigt. Det vil sige på indsatser, der:

  • Fører til en ændring af både den enkeltes og fællesskabets adfærd.
  • Udvikler ledere og medarbejderes viden og kompetencer til at forebygge og håndtere stress ansvarligt.
  • Understøtter en holdnings- og kulturændring på arbejdspladsen. 

 

Se artiklen "Når stress udfordrer" fra Skolelederforeningens blad Plenum, for et eksempel på en større stressforebyggende indsats vi er igang med for Lærernes Pension.

Vedvarende løsninger i virksomhedens hverdag

Hos Stress-Stop er vi bevidste om, at hvis man ønsker at gøre en forskel i forhold til stress i organisationer, er man nødt til at arbejde med menneskene i organisationen.

Ofte bruges ressourcerne i stressindsatser på at udarbejde retningslinjer, politikker, målinger, og værktøjer. Problemet med dette er, at ingen af disse ting virker uden at mennesker i organisationen gør noget for at føre det ud i livet!

Hos Stress-Stop har vi derfor et særligt fokus på, at man, uanset organisatorisk niveau, kender sin opgave i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress - at praksis ændres og holdninger påvirkes.

Hvem er vi?

Mads Krarup

Cand.psych.aut.

LÆS MERE

Caroline Tøttrup

Cand.psych.aut.

LÆS MERE