Tilgang til stress

I vores arbejde med stress og stressindsatser er vi inspireret af kvadrantmodellen. Et af modellens budskaber er, at vil man lykkes med at forstå et fænomen og skabe indsatser, der virker, er der fire grundlæggende perspektiver, man skal have fokus på:

  • Entalsperspektivet (den enkelte leder/medarbejder)
  • Flertalsperspektivet (det der udgør fællesskabet, fx kultur og forskellige organisatoriske strukturer og systemer)
  • Det indre perspektiv (det som vi ikke umiddelbart kan se/observere, fx individets egen oplevelse og følelser eller den fælles oplevelse/kulturen)
  • Det ydre perspektiv (det vi kan se/observere, fx den enkeltes adfærd/handlinger og interaktionen mellem mennesker, regler, retningslinjer og redskaber).

Det er vores erfaring, at stressindsatser i virksomheder ofte gribes an fra et ydre flertalsperspektiv og fokuserer på at skabe systemer og strukturer som fx retningslinjer, målinger, politikker, pjecer og værktøjer. Ofte glemmer man at inddrage de andre perspektiver, der i høj grad er med til at sikre, at der sker en egentlig ændring eller udvikling.

I vores stressindsatser og stressforløb stræber vi efter at skabe en bevægelse/udvikling indenfor alle 4 perspektiver.

Del denne side:Henvisninger: