Brug for os?

Svar på nedenstående spørgsmål og find ud af om jeres virksomhed kunne have brug for Stress-Stop's assistance?

  • Kan jeres ledere redegøre for hvad I gør hos jer for at opdage skadelig stress? Ja? Nej?

  • Ved du hvordan du opdager skadelig stress hos dig eller dine medarbejdere? Ja? Nej?

  • Ville jeres ledere sige, at de følte sig kompetente til at klæde medarbejderne på til at forebygge skadelig stress i det daglige? Ja? Nej?

  • Ville jeres ledere sige, at de følte sig sikre og kompetente i forhold til at håndtere et stressforløb hos en medarbejder? Ja? Nej?

  • Har I opstillet kvalitetskriterier for jeres valg af behandlingstilbud til stressramte? Ja? Nej?

Flest Nej-krydser

Det kan betale sig for jer at booket et uforpligtende møde med os og få en snak om hvordan I styrker jeres stressindsats, så stress ikke bliver noget der forhindrer jer i at løse kerneopgaven og nå jeres mål.

Kontakt os her.

Del denne side:Henvisninger: