Deltager søges til forebyggelsesprojekt

 

Vi er på jagt efter mindre og mellemstore private virksomheder, der kunne have interesse i at deltage i et forebyggelsesprojekt.

Det drejer sig om et stressforebyggelsesprojekt hvor ledere og medarbejdere klædes på til at at arbejde forebyggende ift stress sideløbende med at der er fokus på organisatoriske procedurer og systematik. 

Selve projektet har titlen ”Stress stopper vi sammen” og har til sigte at hjælpe virksomheder med at designe og implementere en bæredygtig og helhedsorienteret stressforebyggelsesindsats, hvor gode hensigter omsættes til enkle, konkrete tiltag.

Formålet er at løfte og kvalificere deltagende virksomheders forebyggende indsats gennem en række individ og organisationsrettede tiltag blandt andet gennem udarbejdelse af stressguidelines og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til opgaven med at forebygge og håndtere stress i hverdagen. 

Virksomheder der ønsker at deltage i projektet føres gennem følgende tiltag over en periode på 6 måneder i projektperioden 2019-2021:

Udviklingsworkshop (1/2 dag) Udarbejdelse af stressguidelines med ledergruppen og arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor roller, opgaver og ansvar i hhv. trivsels-, risiko-, og farezonen fastlægges, herunder gennemgang af allerede eksisterende praksis mhp. at kvalificere og opdatere denne i forhold til nyeste viden.

Workshop for ledere (1/1 dag) Styrkelse af ledernes kompetencer ift samtaler med en medarbejder i trivsels-, risiko-, og farezonen, hvilket er afgørende i forhold til at forebygge stress blandt medarbejderne.

Fyraftensmøde for medarbejdere (1/2 dag). Styrke medarbejdernes kendskab til virksomhedens stressguidelines samt introducere relevant viden og værktøjer til forebyggelse af stress i hverdagen.

Coaching af ledere/ledergrupper (2x2 timer). Rådgivning ift forankring af forebyggende tiltag og aktuelle udfordringer ift udsatte medarbejdergrupper. 

Der hvor vi er nu ift fondsansøgning er at vi er ved at udfærdige den egentlige ansøgning og i den forbindelse er vi på jagt efter private virksomhed, der kunne tænke sig at deltage. I første omgang har vi brug for det, der hedder et ”letter of intend”, hvor virksomheder tilkendegiver interesse for at deltage i projektet i fald det bevilges midler. Man er således ikke forpligtet til at deltage, da der jo kan opstå noget uforudset eller prioriteterne ændrer sig.

Kunne I være interesserede? Eller kender du nogen, så er du meget velkommen til at kontakte Mads på tlf. 2043 4490.

Del denne side:Henvisninger: