Får I nok ud af de penge, I bruger på at forebygge og håndtere stress?

Stress-Stop-rådgivning

Stress påvirker arbejdsevnen og nedsætter produktiviteten – hvad kan I gøre? Virksomme stressindsatser indebærer, at hver eneste ansat i virksomheden kender sin opgave i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress - og helt konkret begynder at gøre noget anderledes.

Hos Stress-Stop rådgiver vi jer om, hvordan I kan:

  • Øge den enkelte leders/medarbejders forståelse af stress og stresssymptomer og deres følelse af at være i stand til at håndtere stress.
  • Skabe øgede handlemuligheder for den enkelte leder/medarbejder i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress
  • Skabe en god kultur med fokus på at få et fælles sprog for den skadelige stress og en fælles forståelse af handlemuligheder i forhold til at opdage, forebygge og håndtere stress.
  • Sikre organisatoriske strukturer og procedurer, der understøtter ovenstående og indeholder enkle værktøjer og systematiske aktiviteter til at opdage, forebygge og håndtere stress.
  • Udvikle ledere og medarbejderes kompetencer i forhold til at håndtere stress med henblik på at styrke ansvarligheden og sikre bæredygtigheden i organisationen

Vi skræddersyer indsatser, der passer til lige netop jeres behov. En stressindsats kan fx indeholde en eller flere af nedenstående elementer:

  • Workshops
  • Stress-Indikator-test
  • Aktionslæringsforløb
  • Stress-Stop-Planen